Bjoerk Media

Med riktig bruk av QR kode kan du sende tilbake annoner til dine besøkende og slik vinne tilbake kunder med det digitale spillet.